Vad krävs för att en cykel ska vara laglig?

Att cykla är ett bra sätt att ta sig runt på miljövänligt, och bidrar även till den nog så viktiga vardagsmotionen. Cykling är även ett utmärkt sätt att träna uthållighet och kondition på. Oavsett om man använder cykeln som färdmedel är när man pendlar fram och tillbaka till jobbet eller som träningsredskap, måste den uppfylla vissa krav för att vara laglig. I den här artikeln kommer vi gå igenom vilka krav som ställs på din cykel för att du ska vara helt på den säkra sidan för att undvika böter om du blir stoppad av polisen.

Minimikraven för en laglig cykel

Det spelar ingen roll vilken sorts cykel du har, tävlingscykel, gammal damcykel, mountainbike, lådcykel eller elcykel, den måste vara lagligt utrustad för att få användas i trafik och i både dags- och nattljus. För att en cykel ska vara laglig måste den alltid ha:

  • Fungerande broms
  • Ringklocka. Det finns inga krav på hur ringklockan ser ut eller låter, men den måste låta så att andra kan höra dig.

En cykel som inte har fungerande broms och ringklocka får lov att ledas av en fotgängare men om du väljer att cykla på den blir du bötfälld om du stoppas av polisen. Så länge cykeln framförs under dagtid finns det heller inga krav på reflexer eller fungerande belysning, dessa krävs bara om du cyklar efter mörkrets inbrott.

Krav för att en cykel ska vara laglig dygnet runt

Det allra enklaste sättet att undvika att bli bötfälld av polisen är att se till att ha en cykel som är tillräckligt utrustad för att vara laglig dygnet runt. Då kan du vara säker på att synas oavsett om det är ljust eller mörkt ute och samtidigt minskar du olycksrisken genom att medtrafikanterna har en möjlighet att se dig när du kommer cyklande. För att din cykel ska vara laglig efter mörkrets inbrott, eller helt enkelt dygnet runt, krävs följande:

  • En lykta bak på cykeln som visar rött ljus bakåt och som ska gå att se på minst 300 meters avstånd. Baklyktan är godkänd med ett blinkande ljus om den har en frekvens av minst 200 blinkningar per minut.
  • En strålkastare, framtill på cykeln, som har ett vitt eller ett gult ljus som lyser med en sådan styrka att cykeln kan framföras på ett betryggande sätt under mörker, eller
  • en lykta framtill på cykeln och som har ett vitt eller gult ljus som lyser framåt och som kan ses tydligt på 300 meters avstånd.
  • En röd reflex som placeras baktill på cykeln och på ett ställe där den inte döljs av något, till exempel packning på pakethållaren.
  • En vit reflex som är placerad framtill på cykeln och på ett sådant sätt att den inte döljs av exempelvis en cykelkorg.
  • Orange eller vita reflexer i hjulen. Minst en reflex i vartdera hjulet är att rekommendera ifall någon lossnar under cykelturen.

Tänk även på att om du har en cykelkärra tillkopplad måste även denna har en röd reflex bakåt alternativt belysning med rött sken som kan ersätta reflexen.