Vilka böter kan du få som cyklist?

Tillhör du dem som gärna cyklar när du ska någonstans? Kanske sätter du barnen i cykelkärran eller i lådan framtill på lådcykeln istället för att ta bilen till förskolan, skolan och jobbet. Du är långt ifrån ensam om att värna om miljön samtidigt som du drar nytta av tillfällena som ges för den så viktiga vardagsmotionen. Frågan är om du har en cykel som är helt laglig och om du är medveten om vad en cykel som inte är lagligt utrustad kan kosta dig i böter om du blir stoppad av lagens långa arm. I en tidigare artikel har vi skrivit om vad en cykel måste ha för att vara laglig, här tar vi upp vad det kan kosta att vara olaglig.

15 lagbrott som kan stå dig dyrt

Det är lätt att tänka ”äh, det är inte så stor risk att jag åker fast med en olaglig cykel” och sannolikhetsmässigt är det kanske inte det heller. Men risken finns och varför betala för något som du lätt hade kunnat undvika, när det finns så mycket andra roligare saker att lägga pengarna på? I ärlighetens namn är det ju inte bara din hälsa och ditt liv du riskerar med en olaglig cykel, det är även dina medtrafikanters. Om du inte har koll på vad olika cykelrelaterade lagöverträdelser kan kosta dig i böter kommer här en lista över 15 av dem:

 1. Cyklat mot rött ljus: 1500 kronor
 2. Struntat i väjningsplikt mot andra cyklister och fordon: 1000 kronor
 3. Inte stannat vid stopplikt (båda hjulen måste stå stilla vid en stoppskylt): 1000 kronor
 4. Om cykeln helt saknar eller har strålkastare fram och/eller bak som inte fungerar, eller det saknas reflexer eller finns reflexer som inte fungerar: 500 kronor per saknad/icke fungerande del.
 5. Inte göra som polismannen säger (underlåtenhet att lyda polisens anvisning): 1000 kronor.
 6. Cykla där det är förbud mot fordon: 500 kronor.
 7. Cykeln saknar ringklocka eller har en som inte fungerar: 500 kronor.
 8. Cykelföraren har inte sett till att passagerare under 15 år har cykelhjälm: 500 kronor.
 9. Cykla på gångbana eller trottoar: 500 kronor.
 10. Blockera vägen för utryckningsfordon, tåg eller spårvagn: 1000 kronor.
 11. Bryter mot föreskrifterna gällande antalet åkande på cykeln (du får varken skjutsas eller skjutsa, undantag finns): 500 kronor för både cyklist och passagerare.
 12. Du låter inte gående passera på bevakat övergångsstället: 1000 kronor
 13. Du cyklar mot enkelriktat: 500 kronor.
 14. Du struntar i att väja för gångtrafikanter på obevakade övergångsställen: 1500 kronor.
 15. Att inte göra tecken vid exempelvis filbyte eller sväng: 500 kronor.

Det finns med andra ord en del, låt oss säga mer eller mindre vardagliga överträdelser, som kan bli rätt kostsamma.

Besiktiga din cykel

Det finns inga lagliga krav på att du måste besiktiga din cykel en gång om året och det finns heller inget som hindrar dig från att göra en översyn av cykeln själv eller lämna in den till en cykelhandlare för kontroll och service. Vill du vara helt på den säkra sidan gällande lampor, ta för vana att ha ett par i reserv i jackfickan eller väskan. Det finns små, smidiga och löstagbara varianter som kostar under en hundralapp. En billig försäkring på mer än ett plan.